Błędy komunikacyjne w Twoim związku.

Błędy komunikacyjne w Twoim związku.

  • Post category:artykuł

Czy doświadczasz w swoim związku konfliktu? 

Zastanawiasz się jak mówić, aby Twoje potrzeby były słyszane?

Jak rozmawiać, aby rozwiązywać konflikty, a nie jeszcze bardziej pogłębiać?

Zastanawiasz się co robisz nie tak, że każda próba rozmowy kończy się jeszcze większą awanturą?

Konflikt/różnica poglądów/brak zrozumienia czyjegoś świata jest częścią życia. Pomimo, że może kojarzyć się negatywnie, w rzeczywistości jest okazją do pogłębienia zrozumienia siebie i związku. Sam konflikt jest neutralny, to co robimy z konfliktem w dużej mierze decyduje o tym co wnosi do naszego życia i na ile doświadczenia będą negatywne. A to co wniesie do Twojego życia uzależnione jest od Twoich umiejętności komunikacyjnych. 

Na początek chcąc poznać zasady skutecznej komunikacji warto spojrzeć, na podstawowe błędy.

Cechy nieefektywnej komunikacji: 

1. Brak konkretów. 

Brak jasnego nazwania intencji/sedna problemu. Często założenie, że druga strona z samego faktu uczestniczenia w problemie, powinna mieć podobne/jeśli nie identyczne rozumienie sytuacji. Ten błąd może być realizowany również w formie bardziej pasywnej: milczenie, odcinanie, lub w formie bardziej agresywnej jak sarkazm, wrogi ton głosu. 

2. Zachowania niewerbalne 

Czyli okazywanie niezadowolenia od westchnień, przewracania oczami, trzaskania drzwiami, po ignorancję i ciszę. Pomimo, ze czasami jeden temperament jest bardziej wybuchowy i ekstrawertyczny, a drugi potrzebuje czasu i chwili ciszy, długofalowo niewerbalne pasywno – agresywne zachowania są drogą do nikąd. 

3. Ukrywanie prawdziwej intencji 

Polega na odpowiedziach, że wszystko ok, nic mi nie jest, w sytuacji, kiedy jest zupełnie odwrotnie. Może się wydawać, często, że może tak jest lepiej. W bliskich relacjach jednak, taka postawa przynosi, długofalowo, znacznie więcej niezrozumienia i oddalenia niż nam się wydaje. 

4. Brak słuchania /zainteresowania inną perspektywą. 

Postawa, kiedy w każdej sytuacji konfliktowej bardziej  mówisz, interpretujesz, analizujesz, niż rzeczywiście słuchasz. Jest to również brak otwartości. Dziś wielokrotnie można usłyszeć, że ktoś nie ma empatii, ponieważ tak został wychowany. Ale nawet jeśli pewnej wrażliwości nie nabyliśmy w procesie dorastania, to zawsze od konkretnego dnia, można zadecydować o chęci, aby spojrzeć oczami drugiego człowieka/naszego partnera na konkretną sytuację. 

Dobra komunikacja jest absolutna bazą, jeśli chcemy tworzyć długoletnie relacje z innymi ludźmi. Dobra wiadomość jest taka, że skuteczna komunikacja JEST zestawem umiejętności, którego możesz się nauczyć. 

Dobra komunikacja jest werbalna, bezpośrednia, asertywna, konkretna, oparta na otwartości i wrażliwości. 

Jeśli chcesz sprawdzić jak mówić, aby być słyszanym, widzianym i umiejętnie zarządzać konfliktem, zostaw swój adres email , a jak tylko Mapa Komunikacji (ebook plus sesja video) będą dostępne wyślę Ci informacje – start początek lipca. 

https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/g4x1n1