Twoje ego i jego wpływ na Twoje życie i Twój związek!

Twoje ego i jego wpływ na Twoje życie i Twój związek!

  • Post category:artykuł

Twoje ego (lub „ja”) jest częścią ludzkiej osobowości zdefiniowanej przez Freuda, ojca psychoanalizy. Ego to wersja Twojego „ja”, którą możesz zaakceptować. W zasadzie to historia, którą opowiadasz sobie o tym, kim jesteś. To świadoma, podejmująca decyzje część Ciebie, która doświadcza i odpowiada na otaczający świat i zdarzenia. 

Kiedy więc pojawiają się w Twoim życiu niewygodne, bolesne myśli, sytuacje lub uczucia, ego najczęściej uruchamia tzw. mechanizmy obronne! 

Mechanizmy obronne naturalnymi reakcje na stres. Czasami bardzo potrzebne, ponieważ chronią Cię przed bólem, niepokojem, trudnymi emocjami, abyś mogła funkcjonować w codziennym życiu, pomimo trudności!  Bywają potrzebne, ale jeśli są nadużywane lub jeśli nie jesteś ich świadoma, mogą bardzo utrudnić utrzymanie/zbudowanie związku, dobrych relacji,  wyznaczanie granic lub mogą zasłaniać Ci rozumienie mechanizmów, przez które stoisz w miejscu i nie jesteś w stanie zrealizować swoich marzeń! 

1. Zaprzeczanie/odmowa 

Odmowa zaakceptowania rzeczywistości lub faktów (nawet jeśli mogą być one oczywiste dla wszystkich wokół Ciebie ). Zaprzeczanie często jest stosowane w stosunku do wydarzeń, które w Twoim odczuciu są zbyt bolesne lub zbyt trudne aby się z nimi konfrontować. O ile czasami odłożenie jakiejś bolesnej analizy jest naturalne, czy potrzebne, o tyle jeśli jest to stały mechanizm, to może on na długo zablokować Twoje życie i jednocześnie uniemożliwić zbudowanie trwałego, stabilnego poczucia wartości – więcej o tym w video – link 

 2. Projekcja 

Polega na przypisywaniu innym własnych niepożądanych uczuć, poglądów, zachowań lub cech najczęściej negatywnych. Projekcja to przeformułowanie sytuacji lub uczucia, tak, że zaczynasz je postrzegać w odwrócony sposób – jako kierowane do Ciebie, nie od Ciebie, np. możesz sama wywoływać negatywne sytuacje, ale następnie wejść w rolę ofiary. 

3. Zamiana/wymiana

Wyrzucanie swoich negatywnych emocji/agresji na inną osobę lub nawet przedmiot nieożywiony, ponieważ jest to mniej groźne niż bezpośrednie wyrażanie swoich uczuć w stosunku do właściwej osoby, np. możesz przeżywać frustracje w pracy, ale swoje emocje złości wyładowywać na najbliższych, gdyż jest to bezpieczniejsze niż okazanie prawdziwych odczuć w stosunku do przełożonego.

4. Prokrastynacja lub zwlekanie, czy też ociąganie się

Tendencja odwlekania, opóźniania, przekładania czegoś na później, ujawniająca się w różnych dziedzinach życia. Jest to zwlekanie, pomimo świadomości/przeczucia, że brak działania pogarsza sytuację. Odwlekaniu towarzyszy poczucie, że jutro będzie lepiej, zmienią się okoliczności. Sama decyzja o działaniu, nawet nie działanie powoduje tak duży stres – czasem nieświadomy, w związku z czym możesz “tworzyć” nowe wytłumaczenia dlaczego działanie “musi” poczekać!

5. Racjonalizacja

Próba wyjaśnienia lub uzasadnienia swoich niewłaściwych zachowań, wyborów, „logicznymi” powodami, nawet jeśli w głębi duszy wiesz, to naprawdę nie jest moralne/właściwe.

Mam nadzieję, że tych kilka przykładów pozwoli Ci na rozpoznanie mechanizmów w Twoim życiu! Pamiętaj chociaż nasze mechanizmy obronne ego są normalne i mogą Cię chronić krótkoterminowo, tkwienie w nich latami, świadomie, lub nie, może bardzo skutecznie utrudniać Twoje relacje z sobą (poczucie wartości) i z otoczeniem. 

Jeśli chcesz zglebić temat tego jak ważna jest konfrontacja z sama sobą zostawiam link do video 

Jeśli potrzebujesz wsparcia, aby rozpoznać swoje mechanizmy obronne zapisz się na wstępna bezpłatną konsultacje tutaj